Certyfikowani Superwizorzy Pracy Socjalnej

STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ
LISTA CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ


STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ
LISTA CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ


Zbigniew Piechocki

Zbigniew Piechocki

tel. e-mail:

Dzień dobry.

Nazywam się Zbigniew Piechocki. Od 37 lat pracuję w pomocy społecznej, przede wszystkim w bezpośrednim kontakcie z jej odbiorcami oraz z pracownikami socjalnymi, koordynatorami pieczy zastępczej i asystentami rodzin, z rodzinami zastępczymi oraz młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Jako „frontowiec” mam doświadczenia: pracownika socjalnego, społecznego kuratora rodzinnego, wolontariusza w poradni leczenia uzależnień, pracownika schroniska dla bezdomnych, czy współpracownika ngo’s. Aktualnie kieruję pracą Sekcji Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku.

Przez kilka lat pracowałem jako trener i doradca metody Konferencja Grupy Rodzinnej (KGR®). W latach 2012-13 byłem doradcą Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu dla Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych województwa kujawsko – pomorskiego. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń dla słuchaczy specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Obecnie realizuję szkolenia z zakresu interdyscyplinarnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz budowania kompetencji pracowników socjalnych. Udzielam poradnictwa rodzinnego, również dla rodzin zastępczych, z którymi prowadzę warsztaty wzmacniające kompetencje i wspieram superwizyjnie pracę i rozwój pracowników socjalnych i asystentów rodziny (certyfikat superwizora pracy socjalnej 20/2017).

W kontaktach z klientami pomocy społecznej przywiązuję uwagę do podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (ukończyłem kurs II stopnia). Zawodowo interesuję się problematyką uzależnień i przemocy oraz wykorzystaniem technik i narzędzi pracy socjalnej.

Uczyłem się pomagania w Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez Instytut Psychologii Zdrowia, a obecnie uczę się w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia.

Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Stowarzyszenia Certyfikowanych Superwizorów Pracy Socjalnej

Więcej informacji na moich profilach Facebook Zbyszek Piechocki  https://www.facebook.com/profile.php?id=100009909061437

oraz  @zbyszekpsychoterapia

 

Zapraszam do współpracy

SUPERWIZJA WARSZTATY SZKOLENIA
ZBIGNIEW PIECHOCKI
NIP 888 107 82 29

 

Załączniki