Certyfikowani Superwizorzy Pracy Socjalnej

STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ
LISTA CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ


STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ
LISTA CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ


Roman Szmyd

tel. e-mail:

Kompetencje:
Z wykształcenia psycholog.
Superwizor pracy socjalnej – certyfikat nr 22 z 28 lipca 2017 r. MRPiPS
Superwizor treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych  rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne  /rekomendacja III stopnia/
Trener programu „Spójrz Inaczej” oraz trener Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA”.
Edukator Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rekomendacja Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Doświadczenia zawodowe:

Od 18 lat psychoterapeuta i interwent kryzysowy w Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia
i Interwencji Kryzysowej.
Przez 20 lat /1995-2014/ konsultant i superwizor zespołu wychowawców PWD /świetlic i klubów młodzieżowych/ prowadzonych w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku.
Ponad 20 letni staż pracy trenerskiej i superwizyjnej.
Aktualnie prowadzi szkolenia i superwizje dla różnych grup zawodowych.
W obszarze pomocy społecznej superwizje dla jednostek pomocy społecznej, których zadaniem jest wspieranie osób i rodzin – pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników zespołów ds. pieczy zastępczej i ośrodków adopcyjnych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i wychowawców placówek wsparcia dziennego.
W obszarze przemocy szkolenia i superwizje dla zespołów interdyscyplinarnych  i grup roboczych.

Autor programów edukacyjnych i profilaktycznych: „Pomocna Dłoń”, „Chrońmy Młodość”, „Powstrzymać Przemoc”, Szansa w Aktywności”, „Młodzi Liderzy Społeczeństwa Obywatelskiego”. 

Członek Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego /2 kadencje/.

Województwo Podkarpackie.    tel. 663 245 509,      e-mail: