Certyfikowani Superwizorzy Pracy Socjalnej

STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ
LISTA CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ


STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ
LISTA CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ


Katarzyna Wojtanowicz

tel. e-mail:

Katarzyna Wojtanowicz

Doktor nauk społecznych, pracownik naukowo – dydaktyczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w Instytucie Pracy Socjalnej.
Praktyk pracy socjalnej z ponad 25 – letnim doświadczeniem w różnych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej:  od aspiranta pracy socjalnej do stanowisk kierowniczych, min. w ośrodku pomocy społecznej, ŚDS, DPS, ROPS
w Krakowie. Mam doświadczenie pracy w organizacjach pozarządowych.

Posiadam szerokie zainteresowania w obszarze pracy socjalnej, stosuje wiele metod i narzędzi pracy socjalnej. Jestem min. terapeutą w nurcie psychodynamicznym, a od roku 2005 mediatorem specjalizującym się w mediacjach rodzinnych. Posiadam również duże doświadczenie w szkoleniu i doskonaleniu zawodowym pracowników systemu pomocy społecznej. Jestem  certyfikowanym superwizorem pracy socjalnej. Współrealizowałam wiele projektów w obszarze pomocy społecznej.

Moje zainteresowania koncentrują się wokół metod i narzędzi pracy socjalnej, etycznej stronie realizacji pracy socjalnej oraz aspektach wzmacnia ról zawodowych i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu pracowników systemu pomocy społecznej.

Jestem min. członkiem: Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych,  Polskiego Towarzystwa Superwizji Pracy Socjalnej,  Regionalnej Komisji ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny województwa małopolskiego, w kadencji 2013 – 2018 oraz 2018 – 2023.

Posiadam doświadczenie w realizacji superwizji min. dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny, grup roboczych pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych, pracowników śds, dps, kadry kierowniczej ośrodków pomocy społecznej.

 

Kontakt:

Tel. 604 601 980,

e – mail: