Certyfikowani Superwizorzy Pracy Socjalnej

STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ
LISTA CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ


STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ
LISTA CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ


Iwona Radzimirska

tel. e-mail:

Z wykształcenia jestem politologiem o specjalności  pracownik socjalny oraz polityka społeczna i  gospodarcza.  W ośrodku pomocy społecznej pracuję od 17 lat. Praktykę zawodową rozpoczynałam jako pracownik socjalny na Warszawskiej Pradze Północ, aktualnie jestem związana z GOPS Michałowice. Praca w obszarze pomocy społecznej była i jest świadomym wyborem i pasją. Swoją praktykę buduję na koncepcji pracy na zasobach, psychologii pozytywnej oraz zasadach dialogu motywującego. Od ponad 11 lat wspieram w rozwoju kadrę pomocy społecznej jako, edukator, trener, ekspert, doradca, coach a także superwizor pracy socjalnej.   Szczególnie bliska jest mi środowiskowa praca socjalna. Jestem członkiem i edukatorem Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Byłam zaangażowana w proces wdrażania i upowszechniania „Modelu organizowania społeczności lokalnej” w ramach projektu „tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej. Jestem także członkinią zarządu Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy społecznej oraz członkinią Polskiego Towarzystwa Superwizji Pracy Socjalnej, w ramach którego od 2016 roku współprowadziłam grupę rozwojową dla osób świadczących pracę socjalną.

Iwona Radzimirska

woj. mazowieckie tel. 501339876, e-mail