Certyfikowani Superwizorzy Pracy Socjalnej

STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ
LISTA CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ


STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ
LISTA CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ


SUPERWIZJA

Superwizja pracy socjalnej polega na ustawicznym rozwoju zawodowym pracowników socjalnych, służącym utrzymaniu wysokiego poziomu świadczonych usług, zachowaniu i wzmacnianiu kompetencji zawodowych, udzielaniu wsparcia, poszukiwaniu źródeł trudności w pracy i możliwości ich pokonywania.
Prawo do korzystania z superwizji pracy socjalnej prowadzonej przez superwizorów pracy socjalnej ma każdy pracownik socjalny.

PEŁNA LISTA CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ

https://www.gov.pl/web/rodzina/superwizja-pracy-socjalnej

Superwizorem pracy socjalnej może być osoba, która ukończyła szkolenie dla superwizorów pracy socjalnej, przystąpiła do egzaminu, zdała egzamin i uzyskała certyfikat superwizora pracy socjalnej.

Superwizja jest:

 1. Spotkaniem pracownika socjalnego ze specjalistą / innymi specjalistami z zakresu pracy socjalnej, podczas którego prowadzą analizę dotychczasowej pracy z rodziną lub osobą – interesantem pomocy społecznej
 2. Wsparciem dla pracownika socjalnego, który często w swojej pracy ma dylematy, zastanawia się, czy sposób pomocy i pracy z osobą lub rodziną przyczyni się do poprawy ich sytuacji bytowej, analizuje swoje emocje podczas kontaktu z Klientem, obserwuje reakcje świadczeniobiorców pomocy społecznej.
 3. Dyskusją na temat konkretnego przypadku, która pozwala rozwiać wątpliwości, utwierdzić bądź zniwelować pewne przekonania i uświadomić nowe kwestie
 4. Rozwojem pracownika socjalnego, kształtowaniem i wzbogacaniem umiejętności. Superwizja przyczynia się do lepszej pracy pracownika socjalnego, zwiększa poziom jakości wykonywanej pracy, zwiększa skuteczność oraz poczucie, że wykonywana praca jest rzeczywiście bardzo potrzebna.

Dzięki superwizji pracownik socjalny i jednostka, w której pracuje mają szansę:

 1. Wprowadzać i utrzymywać profesjonalne standardy praktykowania pracy socjalnej.
 2. Wzmacniać kompetencje zawodowe pracowników socjalnych.
 3. Otrzymywać wsparcie sprzyjające rozwojowi zawodowemu oraz zapobiegające wypaleniu zawodowemu.
 4. Zdobywać umiejętności pozwalające na prawidłowe identyfikowanie trudności w pracy, ich źródeł oraz sposobów rozwiązywania.
 5. Wzmacniać umiejętności komunikowania się z osobami korzystającymi z pomocy społecznej, współpracownikami i instytucjami oraz otoczeniem, w którym wykonują pracę.
 6. Podnosić skuteczność pracy.
 7. Nawiązać relacje z superwizorem.

Załączniki