Certyfikowani Superwizorzy Pracy Socjalnej

STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ
LISTA CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ


STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ
LISTA CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ


Beata Dąbrowska

tel. e-mail:

Beata  Dąbrowska – Superwizor Pracy Socjalnej, prowadzenie autorskiej superwizji edukacyjno – wspierającej w podejściu systemowym i skoncentrowanym na rozwiązaniach

Wyksztalcenie – Superwizor Pracy Socjalnej (certyfikat nr 3), socjolog (5-letnie studia wyższe UJ), pracownik socjalny (2-letnie studium pracownika socjalnego), psychoterapeuta (4-letnie szkolenie w ujęciu systemowym i psychodynamicznym), terapeuta i instruktor Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (3-letnie szkolenie), trener i Superwizor Wideotreningu Komunikacji (3-letnie szkolenie), ukończone studia doktoranckie na UJ (4-letnie), ukończone studia podyplomowe z organizacji pomocy społecznej (roczne studia).

Doświadczenie zawodowe – 15 lat pracy w instytucjach pomocy społecznej (MOPS Kraków, NGO Kraków, ROPS Kraków) na stanowiskach pracownika socjalnego, specjalisty pracy socjalnej, specjalisty polityki prorodzinnej, superwizora, menadżera (m.in. tworzenie programu szkoleń i  doradztwa dla pracowników socjalnych, tworzenie systemu pomocy rodzinie i dziecku w Krakowie, tworzenie małopolskiego systemu pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową, praca z rodziną biologiczną i zastępczą);  13 lat pracy w instytucjach służby zdrowia (Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia  Krakowie,  Ośrodek Wczesnej Interwencji w Krakowie) na stanowiskach specjalisty, terapeuty rodzinnego, psychoterapeuty, dyrektora.

Doświadczenie dydaktyczne – Instytut Socjologii UJ (od 2001-nadal), Instytut Pedagogiki UJ, Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Bydgoska Szkoła Wyższa, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Papieski w Krakowie (w zakresie m.in. metodyki  pracy socjalnej, komunikacji, superwizji pracy socjalnej oraz nowatorskich metod w pracy socjalnej) oraz Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego w Krakowie i  Olsztyńska Szkoła Biznesu w Olsztynie (I i II stopień specjalizacji w zawodzie Pracownik Socjalny).

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń – przeprowadziła ponad 4 500 godzin szkoleń i warsztatów dla pracowników pomocy społecznej, edukacji, służby zdrowia, administracji publicznej i kadry kierowniczej w Polsce i zagranicą.

Doświadczenie w prowadzeniu  superwizji –  przeprowadziła ponad 2 500 godzin superwizji pracy socjalnej, superwizji asystentów rodziny, asystentów osoby niepełnosprawnej, streetworkerów,  animatorów lokalnych oraz ponad 1000 godzin superwizji  w projektach integracji społecznej, rewitalizacji społecznej, superwizji członków gminnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracowników pogotowi rodzinnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz domów pomocy społecznej. Obecnie prowadzi superwizje dla ponad 160 osób w Małopolsce (pracownicy socjalni, streetworkerzy, animatorzy lokalni, członkowie gminnych zespołów przeciwdziałania przemocy domowej).

Miejsca pracy – obecnie pracownik etatowy Maltańskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie,  współpracownik Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku w Krakowie oraz Krakowskiego Centrum Psychologicznego  SALVATE w Krakowie,  prowadzi od 2003 r. własną firmę Centrum Metodyczno – Szkoleniowe BOSSTON (szkolenia i superwizje) oraz gabinet psychoterapii (terapia indywidualna, rodzin i par).

Dodatkowe informacje – autor i współautor 15 wydawnictw i artykułów z zakresu pracy socjalnej, superwizji, psychologii i psychoterapii; prelegent, moderator i uczestnik kilkudziesięciu konferencji krajowych i zagranicznych; członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).\