Certyfikowani Superwizorzy Pracy Socjalnej

STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ
LISTA CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ


STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ
LISTA CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ


Anna Szeniman- Łysak

tel. e-mail:

www.psychoterapiaiedukacja.pl

Nazywam się Anna Szeniman-Łysak. Z wykształcenia jestem psychologiem, psychoterapeutą i doradcą systemowym oraz superwizorem pracy socjalnej. Posiadam stopień doktora nauk społecznych z psychologii.

Od 2002 roku zdobywam doświadczenie w pracy psychologicznej, konsultacyjnej, terapeutycznej i opiekuńczej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (choroby i zaburzenia psychiczne, w tym podwójna diagnoza, upośledzenie intelektualne, seniorzy  i choroby wieku starczego, choroby neurologiczne, zachowania agresywne), a także z członkami ich rodzin.

Od 2009 roku prowadzę także szkolenia i spotkania superwizyjne dla pracowników z wybranych instytucji i ośrodków znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego (pracownicy socjalni, asystenci rodziny, doradcy zawodowi z PUP w WUP, kuratorzy sądowi, opiekunowie i terapeuci z placówek pomocy społecznej). Posiadam wiedzę i doświadczenie z zakresu radzenia sobie z trudnym klientem i pracy z rodzinami, znajomość metod superwizji systemowej, superwizji z zakresu pomocy społecznej, metody superwizyjnej wg Balinta, wieloletnie doświadczenie w byciu członkiem grup superwizyjnych.

Posiadam również wiedzę i umiejętności prowadzenia dokumentacji merytorycznej w placówkach pomocy społecznej. Nadal poszerzam swoje kwalifikacje zawodowe – jestem w trakcie ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, prowadzę badania naukowe i publikuję teksty z zakresu problematyki pracy z rodziną.

Zapraszam Państwa do współpracy.

 

Anna Szeniman-Łysak

Tel. 500-259-523, 780-090-784

e-mail: ,

województwo pomorskie