Certyfikowani Superwizorzy Pracy Socjalnej

STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ
LISTA CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ


STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ
LISTA CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ


Aneta Ruszczyk

tel. e-mail:

Doświadczenie w działalności społecznej:

Certyfikowany superwizor pracy socjalnej, z wykształcenia pracownik socjalny, organizator pomocy społecznej, trener, wykładowca. 14 – letnie doświadczenie zawodowe w pracy
w obszarze  pomocy społecznej,  we wspieraniu metodycznym i superwizyjnym  kadry pomocy i integracji społecznej, organizowaniu i realizacji szkoleń, prowadzeniu wykładów
i warsztatów, konsultacji dla kadry pomocy społecznej (pracownicy socjalni, asystenci rodzinni), realizowaniu projektów i przedsięwzięć, w tym współfinansowanych z Unii Europejskiej. Autor i współautor projektów, programów wspierania rodziny, przeciwdziałania przemocy oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych. Członek zespołów interdyscyplinarnych w Olsztynku, gminie Ełk oraz mieście Ełk. W latach 2011-2013 przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w gminie Ełk. Były doradca ds. opracowywania programów aktywnej integracji w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego
w Olsztynie. Uczestniczyła w tworzeniu standardów pracy asystentów rodziny w województwie warmińsko-mazurskim.  W swojej działalności utworzyła i uruchomiła dwa kluby integracji społecznej (w Olsztynku i w  gminie Ełk), środowiskowy dom samopomocy, klub seniora oraz centrum aktywności międzypokoleniowej w Ełku.  Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów w Białymstoku. Organizator licznych akcji i kampanii społecznych. Ukończone liczne szkolenia z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy.  Wolontariuszka i społeczniczka. W roku 2007 uhonorowana nagrodą Wojewody Warmińsko – Mazurskiego  za działania w sferze pomocy społecznej oraz w roku 2016 uhonorowana nagrodą Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego za wybitne  osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

 

Miejsce pracy/aktywności społecznej, pełniona w nim funkcja:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, dyrektor

Obszary zainteresowania: rozwój lokalny, edukacja, polityka społeczna, edukacja, dzieci i młodzież, profilaktyka społeczna