Certyfikowani Superwizorzy Pracy Socjalnej

STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ
LISTA CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ


STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ
LISTA CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ


Andrzej Mądry

tel. e-mail:

Nazywam się Andrzej Mądry. Jestem psychologiem i psychoterapeutą psychoanalitycznym, certyfikowanym superwizorem pracy socjalnej. Ukończyłem studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej.

Z pomocą społeczną związany jestem od 1993 roku. Przez wiele lat pracowałem w obszarze kształcenia (uczestniczyłem w opracowaniu pierwszych programów kształcenia pracowników socjalnych dla powstałych szkół policealnych, a potem kolegiów) oraz podyplomowego doskonalenia zawodowego pracowników pomocy społecznej (w tym pierwsze w Polsce specjalizacje I. i II. stopnia w zawodzie pracownik socjalny). Obecnie prowadzę superwizję pracy, konsultacje oraz poradnictwo dla pracowników socjalnych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i asystentów rodziny.

Jestem także członkiem Polskiego Towarzystwa Superwizji Pracy Socjalnej, którego misją jest propagowanie idei superwizji pracy socjalnej i profesjonalizacja pracy socjalnej w Polsce.

telefon: 609114477

e-mail: 

województwo lubelskie