Certyfikowani Superwizorzy Pracy Socjalnej

STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ
LISTA CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ


STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ
LISTA CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ


Andrzej Górak

tel. e-mail:

Specjalizacje: Organizacja Pomocy Społecznej, Doradztwo Zawodowe

 Pełnione funkcje

Pracownik socjalny

Doradca zawodowy

Kurator sądowy

Autor programów, opracowań, publikacji z zakresu zadań służb pomocy społecznej

Trener w zakresie prowadzenia szkoleń dla kadr pomocy i integracji społecznej

Koordynator projektów unijnych

Superwizor merytoryczny

Zarządzający jednostką poradnictwa specjalistycznego w strukturach pomocy społecznej

(w tym Zespołu Asysty Rodzinnej)

Wolontariusz w Placówce Humanitarno-Opiekuńczej Jacka Pikuły

Honorowy Dawca Krwi

 

Dorobek naukowy (najważniejsze publikacje, najważniejsze projekty badawcze)

„Dobre praktyki w projektach realizowanych przez instytucje pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki,  współfinansowane z europejskiego funduszu społecznego”

wydana przez  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Katowice 2010 (ISBN 978-83-926737-0-5);

„Współpraca jednostek pomocy społecznej ze służbami zatrudnienia w kontekście projektów systemowych”

wydana przez  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Kraków 2010 (ISSN 1231-277)

„Zarządzanie projektem systemowym w pomocy społecznej – wnioski, rekomendacje”

wydana przez  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Kraków 2010 (ISSN 1231-277)

„Nowatorskie instrumenty w pracy z klientami pomocy społecznej” wydana przez Grupa Ergo sp. z o.o. Wrocław 2011 (ISBN 978-83-63021-07-8)

„Instytucje wsparcia a monitoring problemów społecznych w Katowicach” Wydawnictwo „Elamed” Katowice 2012 (ISBN 978-83-61190-29-5)

 

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, superwizji.

Hobby

Aikido, nordic walking, turystyka motocyklowa i rowerowa, muzyka elektroniczna, literatura marynistyczna, poezja