Certyfikowani Superwizorzy Pracy Socjalnej

STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ
LISTA CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ


STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ
LISTA CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ


Adam Białas

tel. e-mail:

Psycholog, certyfikowany superwizor pracy socjalnej, certyfikowany trener, od 2002 roku związany z pomocą społeczną. Psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, interwent kryzysowy w OIK Ruda Śląska, prezes Stowarzyszenia Morela na rzecz osób wymagających wsparcia i pomocy psychologicznej. Przez  4 lata kierował Działem Koordynacji Pracy Filii w MOPS Kraków, odpowiedzialny m.in. za sprawne działanie dziewięciu Filii MOPS Kraków zatrudniających ponad 250 pracowników terenowych, działania organizacyjno – merytoryczne Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminie Miejskiej Kraków. Dodatkowo jako członek Zespołu Zadaniowego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Wojewodzie Małopolskim opracowywał materiały wspierające gminy w województwie małopolskim. Od 2010 roku zaangażowany w projekt 1.18  “Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Współautor publikacji opracowywanych w projekcie, Obecnie ekspert, trener i superwizor w wielu ośrodkach pomocy społecznej wprowadzających zmiany organizacyjnej polegające na oddzieleniu pracy socjalnej od postępowań administracyjnych.